วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มหันตภัยร้ายของ”สุรา”


มหันตภัยร้ายของสุรา

    
        สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด อาทิ เหล้า เบียร์ ไวน์ วิสกี้ กระแช่ น้ำตาลเมา ยาดอง
       สุรา เป็นสารเสพติดที่อยู่ในกลุ่มออกฤทธิ์กดประสาท ซึ่งมีผลกระทบต่อสมองและร่างกาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
        แต่เนื่องจากสุราเป็นสิ่งที่สังคมยังให้การยอมรับ แถมเป็นสารเสพติดที่ไม่ผิดกดหมาย หาได้ง่าย และมักมีราคาให้ซื้อหาได้หลากหลายตามกำลังที่มี จึงทำให้การควบคุมพฤติกรรมการใช้สุราทำได้อยากลำบากมากขึ้น แม้ว่า สุรา จะเป็นมหันตภัยร้าย ที่ทำลายชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ตาม
มหันตภัยร้ายของ สุรา มีอะไรบ้าง
        มหันตภัยยจากอาการเมาเหล้า
          จะเกิดขึ้นจากการดื่มจมเมา และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์เปลียนแปลงง่ายการตัดสินใจผิดพลาดเกิดความบกพร่องในอาชีพการงานและสังคม ตลอดจนมีอาการอื่นๆร่วมด้วย ได้แก่ พูดไม่ชัด การทรงตัวเสีย เดินเซ หรือบางรายมีอาการร่าเริง ตื่นเต้น พูดมาก หรือหงุดหงิด แระเกิดการหมดสติไม่รู้ตัว
         มหันตภัยจากอาการขาดเหล้า
        ผู้ที่มีปัญหาการดื่มถึงขั้นติด เมื่อหยุดดื่มหรือดื่มน้อยจะเกิดอาการถอนพิษสุราขึ้น โดยอาการจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อระดับแอลกอฮอล์เริ่มลดลงและมีอาการแระอาการจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปส่วนใหญ่อาการจะเริ่มขึ้น ตั้งแต่ 6-24 ชั่วโมงหลังดื่มครั้งสุดท้าย และเป็นมากที่สุดภายใน 24-48 ชั่วโมง อาการที่พบได้บ่อย เช่น มือสั่น เหงื่อออก เครียด นอนไม่หลับ ฝันร้าย
           สุรากับผลกระทบทางด้านร่างกาย
           ผลต่อตับ การดื่มสุราทำให้ตัยอักเสบภาวะตับแข็งและมะเร็งที่ตับ
            ผลต่อระบบหัวใจและหลอกเลือด เสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
               อ้างอิง
ณัฐต์ณิชา วุฒิพงษ์วรโชค."บทความสุขภาพจิต
 : "มหัตภัยร้ายของ สุรา" ข่าวสาร กรมสุขภาพจิต.19
 (223) : 7;กรกฎาคม/ 2555.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น